direktuppspelning

direktuppspelning
s (-en, -ar) DATABEH dataöverföring med successiv uppspelning av ljud och rörliga bilder, i motsats till uppspelning först då hela överföringen är klar

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”